Непознатата Борисова градина в София


Тук рядко ще прочетете нещо за градски пътешествия, но този път ще ви заведа на едно място, което навярно мнозина са посещавали, а други пък мислят, че знаят достатъчно за него. Става въпрос на Борисовата градина в София. Градът, който ме приюти преди 8 години и който, колкото и да ме дразни на моменти, със [...]