Орлови скали – скални мистерии в Източни Родопи


Стъпва на пръсти, тиха е, изглежда студена, но развихри ли се става топла и нежна. Носи светлината в себе си и вдъхва сили за нов живот. Пролетта. Сякаш още се страхува да се настани удобно в гънките на Източни Родопи. Колкото и клиширано да е определението "най-магичната планина", има неща, които са отвъд думите, епитети, [...]