Крепост Овеч – високо над дребните неща


Припомням си (а в това число и на вас) едно много зелено и слънчево пътешествие. Спомените ме отправят към Североизточна България, в една от най-величествените крепости по нашите земи. Тя е устоявала на нашествията на варварите и сега пореща своите нови обитатели - пътешествениците! Това е крепостта Овеч, разположена на красиво плато, източно от град Провадия! Всъщност платата, на [...]