Песента на Старата


Утрин. Небе - като току-що опъната постеля... Показа се Старата на портата. Почука с бастуна три пъти по кривите каменни плочи, по тях и баба ѝ стъпвала и майка ходила. На тях тя проходи, на тях като малка си пукна главaта, докато тичаше да посрещне животните от паша, на тез плочи изсипа сълзите си по [...]