По реката на живота


Искам да се нося леко по реката на живота, да намирам бряг и пак да тръгвам омагьосана... Във водата да открия аз спасение от грижите на утрешния ден, да ме пречисти и отмие от одеждите овехтели страхове и правене напук. Искам да се нося леко по реката на живота, да намирам бряг и пак да [...]