Родопското село Върбово – там, където започва свободата!


Там сред боровете, върховете на Родопа и сред онзи въздух, който мирише на свобода, се намира село Върбово. Стигам до него по разбито подобие на път, виещ се над Широка лъка. Гората от двете ми страни е толкова кичеста и стройна, упоява ме с ароматите си. Небето се е опънало над нея като постеля, по [...]