(Не)случайно пътешествие – Меандрите на р. Арда


Пътниково, Воденци, Силен, Тополово, Долни Главанак, Горни Главанак - почти стигнахме! Е, наум се питам защо не спирам да скитам из селата в Източни Родопи през най-горещото време от годината. Климатикът в колата не може да смогне на жегата. Над асфалта се разнася мараня. Возя се на седалката до шофьора и дясната ми ръка вече [...]