В ореола на мистиката


В подножието на Пирин есента докосва земята с кадифени ръкавици. Пътят криволичи между надвиснали клони към местността „Рупите”, разлята по брегa на река Струма. Завивам вляво, след синя указателна табела, и пред мен изниква Кожух планина. Слънчеви снопове се плъзгат по меките ѝ извивки. Приличат ми на разпуснати рижи коси, които вятърът разрошва като немирен хлапак. [...]